Juhendid

Sellele lehele hakkame koondama tegevuse käigus valminud juhiseid ja juhendmaterjale. Materjalid on välja töötatud pilootprojekti “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine” (2018-2020) raames, oleme neid käesoleva projekti raames täiendanud.

Koordinaatorile

Hea koordinaator, siit leiad abimaterjale nii abivajajate kaardistamiseks kui ka vabatahtlikega värbamisvestluse läbiviimiseks. Tutvu palun järgmiste juhendmaterjalidega:

Loe ka vabatahtliku seltsilise käsiraamatut.

Vabatahtlikule seltsilisele

Hea vabatahtlik, siit leiad abimaterjale vabatahtliku tegevuse alustamisel. Palun tutvu järgmiste materjalidega:

Tutvu ka teiste vabatahtlike toredate lugude ja kogemustega.

Sotsiaalpartnerile