Eakate ja erivajadustega inimeste varajaseks märkamiseks oleme välja töötanud kogukonnapõhise sotsiaaltöö mudeli. 

Iga kogukond koosneb erinevas vanuses inimestest. Vahel juhtub, et nii mõnigi neist jääb kogukondlikust  elust kõrvale, sest tema tervislik või sotsiaalne olukord on muutunud. Kuidas ennetada ja toetada nende inimeste heaolu oma kogukonnas? 

Mudel on abivahend, mis võimaldab kogukonnal oma tegevusi eakate suunal süsteemselt  hinnata ja arendada.

Mudeli juhendmaterjal asub SIIN

November 2022- juuni 2023 toimub mudeli testimine erinevates kogukondades

  1. Klooga kogukond, Harjumaa
  2. Muuga  kogukond, Harjumaa
  3. Kõljala kogukond, Saaremaa
  4. Tuhalaane külade piirkond, Viljandimaa
  5. Esku kogukond, Jõgevamaa
  6. Puka kogukond, Valgamaa
  7. Kaisma kogukond, Pärnumaa
  8. Leevaku kogukond, Põlvamaa

Täiendavate küsimuste korral võtke julgesti kontakti: 
ekspert Eha Paas, 
eha@seltsilised.ee  (kirja teel);
projektijuht Krista Pegolainen-Saar, 
krista@seltsilised.ee; tel 555 33 990. 

 Testimise tegevused viiakse läbi Eesti Külaliikumise Kodukant ja Sotsiaalministeeriumi koostööprojekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis“ raames. Projekti rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond TAT “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.
Kogukonnamudel koostati koostöös Tartu Ülikooli kogukonna arendamise ja heaolu magistrite Kristel Veeber, Liina Kokk, Astrid Org, Kadi Kass ja mentori Eha Paas poolt.