Tule kogukonnamudelit testima!

Hea kogukonna esindaja!

Iga kogukond koosneb erinevas vanuses inimestest. Vahel juhtub, et nii mõnigi neist jääb kogukondlikust  elust kõrvale, sest tema tervislik või sotsiaalne olukord on muutunud. Kuidas ennetada ja toetada nende inimeste heaolu oma kogukonnas? 

Kui Sinu kogukonnas on kerkinud samalaadne küsimus ja kogukond soovib teemaga tegelda, siis tule osalema kogukonna koostöömudeli testimisel.  

Kaasame kuni 10 kogukonda üle Eesti , kes on valmis alates oktoober 2022- juuni 2023 testima kogukonna koostöömudeilt oma ning selle baasil välja töötama just enda joaks sobilikud tegevused sotsiaalse heaolu parendamiseks. 

Kaasatvate kogukonna all peame silmas eelkõige paigaga seotuid-  küla, külade piirkonda või aleviku-, linnaasumit.  Juhul, kui mõni teist liiki kogukond tunneb, et sooviks samuti osaleda, võib meiega ühendust võtta, arutame koos, milliseid võimalusi saame pakkuda.   

Mudeli testimise sisuks on vabatahtlike seltsiliste, kogukonna liikmete ja kohaliku omavalitsuse koostöö,  et toetada kogukonnas elavate eakate ja erivajadustega inimeste õigeaegne ja tõhus märkamine ning  kestliku kogukonna toimimine sotsiaalse heaolu suurendamiseks. Mudeli sisuga saad täpsemalt tutvuda siin:  Kogukondliku koostöömudeli teejuhis. 

Testimise perioodi ajal on kogukonnale tagatud: 

Testperioodi lõpus toimub  koostööseminar, milles raames võtame kokku  kogemused ja tulemused  mudeli täiendamiseks. 

Mudeli testimisel osaleda soovivalt kogukonnalt ootame, et  

Täiendavate küsimuste korral võtke julgesti kontakti:  ekspert Eha Paas, eha@seltsilised.ee  (kirja teel); projektijuht Krista Pegolainen-Saar, krista@seltsilised.ee; tel 555 33 990. 

 Testimise tegevused viiakse läbi Eesti Külaliikumise Kodukant ja Sotsiaalministeeriumi koostööprojekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis“ raames. Projekti rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond TAT “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.
Kogukonnamudel koostati koostöös Tartu Ülikooli kogukonna arendamise ja heaolu magistrite Kristel Veeber, Liina Kokk, Astrid Org, Kadi Kass ja mentori Eha Paas poolt.  

Vaata kõiki uudiseid