Seltsiliste tugiprogramm liitus vanemaealiste huvikaitsevõimekuse arendamise võrgustikuga

Kuidas saame koos kujundada vanusesõbralikku ühiskonda? Vabatahtlike seltsiliste tugitegevuste programm on alates teisipäevast uue teemavõrgustiku “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine” liige.
Sotsiaalministeriumi ja MTÜ Kuldne Liiga partnerluse projekti “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine„ peaeesmärgiks on vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis- ja poliitikakujundamise alase kompetentsi kasvatamine eesmärgiga luua tugev esindus- ja
huvikaitseorganisatsioonide võrgustik, kes esindaks tänaste ja tulevaste vanemaealiste huve ning räägiks poliitikakujundamises aktiivselt kaasa.
Avakohtumisel tõdeti, et täna on suurimaks inimese heaolu vähendavaks teguriks tõusnud vaesus ja üksildus. Minister Signe Riisalo avaldas soovi, et loodud võrgustik aitab just nende kahe teguri ennetusele kaasa ja kinnitas, et ministeerium ise jätkab valdkondlikus tegevuses vanusesõbraliku ühiskonna poole liikumist.
Lisaks organisatsioonide esindajate arendamisele-koolitamisele valmistatakse ette ligi 180 mentorit/eksperti, kes valdkonna professionaalidena aitavad läbi viia läbimurret vanemaealiste
heaolu tagamisel. Koolituspartnerina on kaasatud selle valdkonna tipud – Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemia, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Change Partners jt.
Võrgustiku töö kavandamisega saab tutvuda kodulehel: https://www.liiga.ee/strateegiapartnerlus
Vaata kõiki uudiseid