Vabatahtlike seltsiliste sissejuhatav koolitus Raplamaal

Kuupäev: 07.10.2022
Kellaaeg: 12.45
Asukoht: Rapla Kultuurikeskus, II korruse weinbergi saal,(Tallinna mnt 17a, Rapla)

VABATAHTLIKE SELTSILISTE SISSEJUHATAV KOOLITUS RAPLA- JA JÄRVAMAAL
Toimumise aeg: 7.-8. oktoober 2022
Koht: Rapla Kultuurikeskus, II korruse weinbergi saal,(Tallinna mnt 17a, Rapla)
Koolituse eesmärk: on anda teadmised ja oskused, mis võimaldavad vabatahtlikul luua toetava ja eetilise suhte abistatavaga ning vajadusel suunata abivajaja asjakohase ametliku teenuseni.
Sihtgrupp: vähemalt 16-aastased isikud, kes soovivad vabast tahtest ja vabatahtlikkuse alusel (s.o. ei saa oma tegevuse eest rahalist ega muud materiaalset tasu, v.a kulude hüvitis) panustada vanemaealiste ja/või erivajadustega inimeste seltsiliseks olles oma vaba aega. Projektis osalev vabatahtlik ei tohi olla karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mis võib ohtu seada abistatava isiku elu, tervise või vara.
Koolitusgrupi suurus 15-20 inimest, mitte rohkem kui 25 inimest.
Koolitusel käsitletavad teemad:
1. koolituspäev, reede 7. oktoober
Kell 12.45 osalejate saabumine
Kell 13.00 – 14.30 Sissejuhatus vabatahtlikku tegevusse
● Tutvumine koolitusteema ja osalejatega, ootuste ja vajaduste kaardistamine. Sissejuhatus vabatahtlikku tegevusse – olemus, seadusandlik taust, hetkeseis Eestis ja vabatahtlike seltsilise paiknemine tänasel vabatahtliku tegevuse maastikul.
Eesti sotsiaalkaitsesüsteem ja hoolekande põhimõtted, sotsiaaltöötaja roll selles. Vabatahtlik ja koostöövõrgustikud.
● Lühiülevaade Eesti sotsiaalkaitsesüsteemist ja hoolekande põhimõtetest. Kohaliku tasandi hoolekande ülesanded (teenused, omavalitsuse roll hoolekandelise abi andmisel).
Kelle 14.30 – 15.00 paus , kerge kehakinnitus
15.00 – 16.30 Vabatahtliku seltsilise roll ja tegevused
Ülevaade vabatahtliku seltsilise rollist ja tegevustest. Seltsilise tegevus vabatahtlikus tööprotsessis. Abistamise filosoofia ja eetika.
Vabatahtliku seltsilise oskused ja omadused, Vabatahtliku seltsilise oskused ja omadused.
16.30 – 16.45 paus
16.45 – 17.30 Vabatahtliku läbipõlemise ennetamine. Abi pakkumine abistatavat toetaval ja ennast säästval viisil.
17.30 – 18.00 Kokkulepete saavutamine ja täitmine, vastutuse jätmine abistatavale. Meie hea tahte kokkulepe.
2. koolituspäev, laupäev 8.oktoober
9.00 osalejate saabumine, tervituskohv
9.15 – 10.30 Meie projekti dokumendid, sealhulgas Isikuandmete kogumine, tundlikud isikuandmed, isikuandmete töötlemise nõusolek
Meie projekti protsess, dokumendid. Saladuse pidamise kunst. Isikuandmete kaitse tagamine abistamisprotsessis – mida peab teadma isikuandmete töötlemisest. Tutvume ka projekti andmete töötlemise nõusoleku dokumendiga.
10.30 – 10.45 jalasirutus
10.45 – 12.30 Praktilised näpunäited, harjutused tööks seltsilistega
Esmase kontakti loomiseks. Tähendusliku suhte loomine.
Vabatahtliku võimalused toetada abivajajat telefoni, veebikohtumiste kaudu.
12.30 -13.00 lõunapaus
13.00– 13.45 Vabatahtliku tegevuse eetika
13.45 – 14.15 Koolituse Kokkuvõtted ja tagasiside.
14.15 – 15.00 Koordinaatori info: Projekti dokumentide ja andmebaasi täitmine, 2 tundi (praktiline dokumentide täitmine ja analüüs, andmebaasi praktiline kasutamine koos juhendamisega, peegeldamine) Klienditoimikute täitmine, miks, millal, kuidas. Muud küsimused
Osalejate registreerimine : Raplamaa koordinaator Aili Raidma, tel.5261197, email:aili.raidma@gmail-com
Järvamaa koordinaator Triin Kordemets, tel 56956699, email:triin.kordemets@gmail.com
Hange „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis”

Tulekul sündmused

Kuupäev Kellaaeg Sündmus Asukoht
25.09.2023 10.00-14.00 Hiiumaa vabatahtlike seltsiliste tänuüritus Kärdla Nukuteater (Uus tn 1, Kärdla)
29.09.2023 14.00-18.00 Tartumaa ja Jõgevamaa seltsiliste pidulik tänuüritus Jääaja Keskus, Saadjärve 20, Äksi
29.09.2023 16,00-19,00 Saaremaa seltsiliste tänuüritus Kõljala külamaja
30.09.2023 11.00 Kogukonnatöö meistriklass ” Teel hooliva kogukonna poole” Koigi kool, Järvamaa I moodul
01.10.2023 13.00 Eakatepäeva tähistamine Raplamaa Kuimetsa
04.10.2023 9.00 Seltsiliste koordinaatorite infotund veebikohtumine
05.10.2023 11.00 Koolitajate koolitus 3 moodul Pärnu
13.10.2023 11.00 Kogukonnatöö meistriklass “Teel hooliva kogukonna poole!” täpsustamisel
18.10.2023 10.00 Kuldse Liiga ACFi projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ koolitus Harjumaa
20.10.2023 10.00 Kuldse Liiga ACFi projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ koolitus Rakvere
25.10.2023 10.00 Kuldse Liiga ACFi projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ koolitus Võru
26.10.2023 11.00 Seltsiliste hanke kokkuvõttev konverents Tallinn
27.10.2023 10.00 Kuldse Liiga ACFi projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ koolitus Tallinn