Kuldse Liiga ACFi projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ koolitus

Kuupäev: 20.10.2023
Kellaaeg: 10.00
Asukoht: Hotellis Wesenbergh, Rakvere

Teema: Kogukonnatöö eakate suunal
Koolituse eesmärgiks on ühtlustada arusaama kogukonnast ja aidata näha sotsiaaltöötajatel ja
kogukonna eestvedajatel (arendajatel) võimalusi eakate jt. abivajajate toetamisel kogukonnatöö
kaudu.
Õpitulemusena koolitusel osaleja:
– arutleb kogukonna mõiste, tähenduste ja kihtide üle
– kirjeldab võimalusi eakate toetamisel kogukonna tööga
– näeb ja oskab esile tuua võimalusi omavalitsuse ja kogukonna koostööst eakate toetamise
suunal.
Osalejad: omavalitsuste sotsiaalvaldkonna ametnikud, vanemaealiste kogude, ühenduste ja
seltsiliste esindajad.
Ajakava
10.00 – Sissejuhatus ja arutelud:
1. Kokkuvõte vanusesõbraliku Eesti rühmatööde tulemustest – Sulev Valdmaa
2. Dokumendist „Vanusesõbralik Eesti. Põhimõtted“ – Agu Laius
3. Omavalitsuste kodulehtedest vanemaealise pilgu läbi – Sulev Valdmaa
11.00 – 11.15 – sirutuspaus.
11.15 – 12.45 koolituse I osa, koolitaja Eha Paas, Vabatahtlikud Seltsilised:
11.15-11.45 Kogukonna tähendus ja väärtus. Arutleme ühiselt, kuidas me mõistame kogukonda ja
miks kogukonnatöö on oluline töös eakatega.
11.45-12.45 Üheskoos käime läbi Vabatahtlike seltsiliste programmis testitud kogukonnamudeli –
teejuhise töös eakatega:
– kogukonna valmisolek ja olukorra kaardistamine
– kogukonna võimekuse hindamine
12.45 – 13.45 LÕUNA
13.45 – 15.15 jätkame kogukonna teekonnaga töös eakatega:
– kogukonna reaalsed tegevused
– tulemuslikkus ja kestlikkus
15.15 – 15.35 – Lõpetuseks teemakohane video
Koolitusel kasutame õpimetoodikaid, mis pakuvad osalejatele luua seoseid teemaga, arutleda,
visualiseerida ja üheskoos teineteiselt õppida.

Kontakt
Agu Laius
MTÜ  Kuldne Liiga

Tulekul sündmused