Inspiratsioonikonverents “Vaba tahe sotsiaalhoolekandes – kellele ja miks?”

Kuupäev: 27.10.2022
Kellaaeg: 11.00 - 16.00
Asukoht: Riigikogu konverentsisaal, Lossi plats 1a, Tallinn

Konverentsil räägime tulemuslikust ennetusest sotsiaalhoolekandes läbi vabatahtlike kaasamise ja sellest tulenevate rollide. Esmalt tutvustame seniseid praktikaid ning väljakutseid erinevate osapoolte vaates. Konverentsi teises osas toimuvates aruteluringides otsime koos uusi võimalusi ja lahendusi, kuidas riigi ja omavalitsuste poolt pakutavate teenuste süsteem saaks inimeste vaba tahet ja panustamise soovi parimal viisil rakendada. Lisaks otsime koos ideid, et aidata kaasa sotsiaalvaldkonna laiema ühiskondliku positiivse maine kasvule, mis on aluseks vabatahtlike sisenemisel valdkonda.
Osalejad: omavalitsuste esindajad, vabatahtlike kaasamise ja tegevuste arendamisega seotud ühingud, ministeeriumite esindajad (SoM, SIM), SKA, ELVL, LEADER tegevusgrupid, maakondlikud arenduskeskused, seltsiliste koordinaatorid, seltsilised, ja teised valdkonnast huvitatud osapooled.
Osalemine on tasuta, palume hiljemalt 25. oktoobriks ennast registreerida siin: https://forms.gle/HtUQjF9EHN6WF5AB7
Päevakava
11.00
Avasõnad korraldajatelt
Päevajuht Margus Saar
11.10 – 11.20
Tervitussõnavõtt
Helmen Kütt, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees
11.20 – 11.35
„Ülevaade vabatahtlike kaasamise koostöö mudeli piloteerimisest hoolekandesüsteemis“.
Miks piloot ellu kutsuti ja sotsiaalministeeriumi ootused pilootprojektile.
Õnne Liv Valberg, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalhoolekande osakond
11 35 – 11.50
Kuhu kuulub vabatahtlik tegevus hoolekandesüsteemis, mis rolli kannavad vabatahtlikud? Kas nad on ennetajad või tagajärgedega tegelejad? Meie senised õpitunnid ja väljakutsed.
Krista Pegolainen-Saar, Vabatahtlikud Seltsilised liikumise programmijuht, Eesti Külaliikumine Kodukant
11.50 – 12.05
Kas ja miks peaks kohalik omavalitsus tegelema vabatahtliku tegevuse arendamisega? Milliste küsimuste ja väljakutsetega ollakse täna silmitsi?
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem
12.05 – 12.15
Pihlakodude kogemused vabatahtlike kaasamisel
Merike Merirand, Viru Haigla AS juhatuse esimees
12.15 – 12.30
Kas meie kogukondades on iga inimene märgatud ja kuidas me saame selleks ise eeldusi luua?
Eha Paas, Vabatahtlikud Seltsilised programmi kogukonnatöö ekspert ja vabatahtlike koolitaja
12.30 – 13.00
Lood elust enesest
Kadri Kuulpak, MTÜ Elame veel juhatuse liige
Kristina Amor, MTÜ Helpific projektijuht
Mina olen vabatahtlik seltsiline, sellepärast, et…
Celal Yilirim – vabatahtlik seltsiline
Seltsilisega koos on elul värve
Virke Koppel – abisaaja
13.00 – 13.45
Lõunapaus
13.45 – 15.00
Inspiratsiooniarutelud
Korraldajad jätavad endale õigusi teemasid täpsustada.
15.00 – 15.15
Väike sirutuspaus
15.15 – 16.00
Mida me tänasest päevast kaasa võtame ja kuidas edasi?
Inspiratsiooniarutelude tulemustele baseeruv paneel, kus osalevad
Helmen Kütt, Maido Nõlvak, Merike Merirand, Eha Paas ja Celal Yilirim
Konverentsi korraldab Eesti Külaliikumine Kodukant Vabatahtlike Seltsiliste programm koostöös riigikogu sotsiaalkomisjoniga.
Konverents toimub hanke „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” raames ja tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”.

Tulekul sündmused

Kuupäev Kellaaeg Sündmus Asukoht
03.08.2024 12.00- 15.00 Seltsiliste suvesumin Soometsa Külamaja, Pärnumaal