Veebinarid

Kuidas tulla toime surma ja leinaga 17.11.2022    Video: https://youtu.be/9rt0yrm7ciQ

Seltsiks dementsusega inimesele, 12.05.2022

Materjal dementsuse märkamine 12.05.2022.pptx

Seltsilise tegevusega kaasnevad eetikaküsimused – mis ja miks, 28.04.2022

Materjal  Eetika mis ja miks

 

Tiina Tambaum, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur, haridusgerontoloog, videoloeng vabatahtlike kaasamisest hooldekandeasutustesse