Veebinarid

Seltsiks dementsusega inimesele, 12.05.2022

Materjal dementsuse märkamine 12.05.2022.pptx

Seltsilise tegevusega kaasnevad eetikaküsimused – mis ja miks, 28.04.2022

Materjal  Eetika mis ja miks

 

Tiina Tambaum, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur, haridusgerontoloog, videoloeng vabatahtlike kaasamisest hooldekandeasutustesse